Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem naslovu www.vilprof.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Vilprof d.o.o.

1. člen

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem naslovu www.vilprof.com so informativne narave. Družba Vilprof d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje spletnih strani www.vilprof.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnih strani www.vilprof.com. Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani www.vilprof.com na lastno odgovornost. Niti družba Vilprof d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnih strani www.vilprof.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnih straneh www.vilprof.com ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. družba Vilprof d.o.o. tudi ni odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Vilprof d.o.o. ni odgovorna za škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani www.vilprof.com.

Družba Vilprof d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba Vilprof d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

2. člen

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletni strani družbe Vilprof d.o.o., lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnih straneh www.vilprof.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Vilprof d.o.o., je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani www.vilprof.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba Vilprof d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletne strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnimi stranmi www.vilprof.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Vilprof d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Vilprof d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni s pogoji družbe Vilprof d.o.o. in da se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je družbi Vilprof d.o.o. v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Izdelava posrednih ali neposrednih povezav na to spletno mesto, ki s kakršnimi koli informacijami, spletnimi vsebinami, spleti ali spletnimi stranmi vzpostavljajo zvezo pravno nedopustne, nemoralne, politično radikalne, diskriminacijske, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, v vsakem primeru ni dovoljena.

3. člen

Varstvo podatkov

Spletne strani www.vilprof.com lahko zbirajo podatke o vas na več načinov; bodisi z vašim neposrednim vnosom podatkov (kot je obrazec za registracijo, naročilo, povpraševanje, …), bodisi s samodejnim beleženjem podatkov o vašem obisku spletne strani. Primer takih podatkov je odpiranje podstrani ali beleženje klikov na povezave, ki ste jih izbrali med obiskom spletne strani.

Podatki se shranjujejo v varnem okolju, zaščitenem s kombinacijo fizičnih in tehničnih ukrepov. Ti podatki niso dostopni javnosti.

V družbi Vilprof d.o.o. spoštujemo in varujemo zasebnost vseh obiskovalcev naše spletne strani. Zbrane podatke o vas bomo v prvi vrsti uporabili za posredovanje odgovorov na vaša vprašanja in nato za izboljšanje naših storitev. To počnemo z ustreznim načinom uporabe podatkov.

Zbrane podatke ne bomo razkrili nikomur izven družbe Vilprof d.o.o., našim trgovcem ali drugim partnerjem, ki opravljajo storitve v našem imenu. Podatke bomo uporabili skladno z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na varovanje osebnih podatkov.

Vso pravico imate izvedeti, katere podatke o vas hranimo in jih po potrebi popraviti. Prav tako imate pravico zahtevati, da teh podatkov ne uporabimo. Vaše želje bomo spoštovali v polni, praktično možni meri. Upoštevajte, da nam posebna zakonodaja s področij varnosti in financ, lahko onemogoči posredovanje nekaterih podatkov.